Detaljni ispis

Sigurnosni listŠifraNazivČistoća / područje primjenePakiranje
0161801Amonijak, otopina min. 25 %p.a. 1000 ml
SET ml 1000 x 9
SET ml 1000 x 54
SET ml 1000 x 216
 

KEMIKA STANDARD

  Sadržajmin. 25.0 %
  Gustoća (d 20°/20°)maks. 0.907
  Fosfati (PO4)maks. 0.000 05 %
  Karbonati (kao CO2)maks. 0.001 %
  Kloridi (Cl)maks. 0.000 05 %
  Sulfati (SO4)maks. 0.000 2 %
  Sulfidi (S)maks. 0.000 02 %
  Bakar (Cu)maks. 0.000 01 %
  Cink (Zn)maks. 0.000 02 %
  Kadmij (Cd)maks. 0.000 01 %
  Kalcij (Ca)maks. 0.000 1 %
  Kalij (K)maks. 0.000 1 %
  Magnezij (Mg)maks. 0.000 1 %
  Natrij (Na)maks. 0.000 1 %
  Olovo (Pb)maks. 0.000 005 %
  Željezo (Fe)maks. 0.000 01 %
  Sastojci koji reduciraju kalij-permanganat (kao O)maks. 0.000 8 %
  Sastojci nehlapljivimaks. 0.002 %


Web dizajn i izrada web stranica - Globaldizajn.hr