Kontakti

Ukoliko na našim stranicama niste dobili sve informacije ili trebate dodatne podatke,
izvolite se obratiti na slijedeće e-mail adrese ili na naše telefone i faxeve:

Centrala:
tel. 23-94-550
      24-41-400
Uprava:
uprava@kemika.hr
tel. 23-94-553
fax: 24-41-381

Prodaja:
prodaja@kemika.hr
tel. 23-94-562; 23-94-563; 23-94-564
fax: 24-41-382

Nabava:
nabava@kemika.hr
tel. 23-94-558
fax: 24-41-381

Opći sektor:
tel. 23-94-554
fax: 24-41-381

Služba istraživanja i razvoja:
razvoj@kemika.hr
tel. 23-94-587
fax: 24-41-381

Služba standardizacije i upravljanja kvalitetom:
kontrola.kvalitete@kemika.hr
tel. 23-94-550
fax: 24-41-381


Kemika d.d.
Heinzelova 53
10000 Zagreb
HRVATSKA

Web dizajn i izrada web stranica - Globaldizajn.hr