Aditivi za prehrambene svrhe

Ispiši sve proizvode
 
 
Strana   1

Sigurnosni list CAS Šifra Naziv Čistoća/područje primjene
1336-21-6 0133051 Amonijak, otopina min. 25 % puriss. i aditiv za preh. svrhe E 527 
1066-33-7 0136634 Amonij-hidrogenkarbonat puriss. i aditiv za preh. svrhe E 503 (II) 
12125-02-9 0137534 Amonij-klorid puriss. i aditiv za preh. svrhe E510 
7783-20-2 0139834 Amonij-sulfat puriss. i aditiv za prehrambene svrhe E 517 
7664-38-2 0634134 Fosfatna kiselina, min. 75 % puriss. i aditiv za preh. svrhe E 338 
471-34-1 1106506 Kalcij-karbonat, dobiven taloženjem puriss. i aditiv za preh. svrhe E 170 (I) 
471-34-1 1106534 Kalcij-karbonat, dobiven taloženjem puriss. i aditiv za preh. svrhe E 170 (I) 
6100-05-6 1162738 Kalij-citrat-monohidrat puriss. i aditiv za preh. svrhe E 332 (II) 
16731-55-8 1113707 Kalij-disulfit puriss. i aditiv za preh. svrhe E 224 
16731-55-8 1113734 Kalij-disulfit puriss. i aditiv za preh. svrhe E 224 
14459-95-1 1115034 Kalij-heksacijanoferat(II)-trihidrat puriss. i aditiv za preh. svrhe E 536 
1310-58-3 1117834 Kalij-hidroksid, zrnca 2-5 mm puriss. i aditiv za preh. svrhe E 525 
584-08-7 1120234 Kalij-karbonat puriss. i aditiv za preh. svrhe E 501 (I) 
7447-40-7 1121034 Kalij-klorid puriss. i aditiv za preh. svrhe E 508 
7757-79-1 1122334 Kalij-nitrat puriss. i aditiv za preh. svrhe E 252 
5949-29-1 0319608 Limunska kiselina-monohidrat (3-Karboksi-3-hidroksipentan-dikiselina-monohidrat) puriss. i aditiv za prehr. svrhe E 330 
5949-29-1 0319634 Limunska kiselina-monohidrat (3-Karboksi-3-hidroksipentan-dikiselina-monohidrat) puriss. i aditiv za prehr. svrhe E 330 
6132-04-3 1405534 Natrij-citrat-dihidrat puriss. i aditiv za preh. svrhe E 331 (I) 
7681-57-4 1407534 Natrij-disulfit, suhi puriss. i aditiv za preh. svrhe E 223 
10101-89-0 1408734 Natrij-fosfat-dodekahidrat puriss. i aditiv za preh. svrhe E 339 (III) 
1310-73-2 1412562 Natrij-hidroksid, zrnca 0,85-3,35 mm puriss. i aditiv za preh. svrhe E 524 
1310-73-2 1412538 Natrij-hidroksid, zrnca 0,85-3,35 mm puriss. i aditiv za preh. svrhe E 524 
7631-99-4 1419534 Natrij-nitrat puriss. i aditiv za preh. svrhe E 251 
7632-00-0 1419934 Natrij-nitrit, krist. puriss. i aditiv za preh. svrhe E 250 
7757-83-7 1423834 Natrij-sulfit, bezvodni puriss. i aditiv za preh. svrhe E 221 

Strana   1


 

Web dizajn i izrada web stranica - Globaldizajn.hr