SVI PROIZVODI

Ispiši sve proizvode
 
Strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sigurnosni list CAS Šifra Naziv Čistoća/područje primjene
60-35-5 0152608 Acetamid p.a. 
108-24-7 0101501 Acetanhidrid p.a. 
108-24-7 0101598 Acetanhidrid p.a. 
103-84-4 0101907 Acetanilid p.a. 
123-54-6 0102404 Acetilaceton (2,4-Pentadion) p.a. 
75-36-5 0104205 Acetil-klorid p.a. 
67-64-1 0106901 Aceton p.a. 
67-41-1 0107045 Aceton puriss. 
67-64-1 0107145 Aceton pur. 
75-05-8 0163401 Acetonitril za HPLC 
75-05-8 0107501 Acetonitril p.a. 
488-81-3 0110213 Adonit za mikrobiologiju 
9002-18-0 0110609 Agar-Agar, prah puriss. 
9012-36-6 0110813 Agaroza za elektroforezu 
10-127-02-3 0111212 Akridin-narančasto za mikroskopiju 
302-72-7 0112010 DL-Alanin p.a. i za biokemiju 
9006-59-1 0112909 Albumin iz jaja, fini prah puriss. 
72-48-0 0114112 Alizarin područje promjene boje pH 5,8-7,2 i pH 11,0-13,0 p.a. i indikator 
62152-67-4 0162312 Alkalno modro za mikroskopiju 
7429-90-5 0115509 Aluminij, fini prah puriss. 
142-03-0 0116308 Aluminij-hidroksid-acetat, prah puriss. 
7784-13-6 0116908 Aluminij-klorid-heksahidrat p.a. 
7784-27-2 0117308 Aluminij-nitrat-nonahidrat, krist. p.a. 
1344-28-1 0157209 Aluminij-oksid, aktivni neutralni, stupanj aktivnosti I za kromatografiju na stupcu 
1344-28-1 0158109 Aluminij-oksid G (tip E) za tankoslojnu kromatografiju 
1344-28-1 0158309 Aluminij-oksid GF 254 (tip E) za tankoslojnu kromatografiju 
1344-28-1 0157409 Aluminij-oksid standardiziran po Brockmannu, stupanj aktivnosti II-III za kromatografsku adsorpcionu analizu 
7784-31-8 0119407 Aluminij-sulfat-oktadekahidrat, krist. p.a. 
7784-31-8 0119534 Aluminij-sulfat-oktadekahidrat, krist. puriss. 
1064-48-8 0120013 Amido crnilo 10 B za elektroforezu i redoks indikator 
5329-14-6 0120309 Amidosulfonska kiselina p.a. 
118-92-3 0125112 2-Aminobenzojeva kiselina p.a. 
124-68-5 0130501 2-Amino-2-metil-1-propanol p.a. 
1336-21-6 0161801 Amonijak, otopina min. 25 % p.a. 
1336-21-6 0161851 Amonijak, otopina min. 25 % p.a. 
1336-21-6 0133051 Amonijak, otopina min. 25 % puriss. i aditiv za preh. svrhe E 527 
1336-21-6 0133151 Amonijak, otopina min. 25 % pur. 
631-61-8 0132507 Amonij-acetat p.a. 
7773-06-0 0133610 Amonij-amidosulfonat p.a. i za dokazivanje sulfonamida u krvi 
   Amonij-bifluorid  vidi Amonij-fluorid-monohidrofluorid 
   Amonij-bifosfat  vidi Amonij-dihidrogenfosfat 
   Amonij-bikarbonat  vidi Amonij-hidrogenkarbonat 
6591-52-2 0134311 Amonij-bizmut-citrat za mikrobiologiju 
12124-97-9 0134407 Amonij-bromid p.a. 
16774-21-3 0134710 Amonij-cerij(IV)-nitrat p.a. 
10378-47-9 0134810 Amonij-cerij(IV)-sulfat-dihidrat p.a. 
7722-76-1 0134908 Amonij-dihidrogenfosfat p.a. 
7789-09-5 0162408 Amonij-dikromat flegmatiziran sa 0,5-3 % H2p.a. 
12125-01-8 0135207 Amonij-fluorid p.a. 
1341-49-7 0152307 Amonij-fluorid-monohidrofluorid p.a. 

Strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

  Slijedeća


 

Web dizajn i izrada web stranica - Globaldizajn.hr