SVI PROIZVODI

Ispiši sve proizvode
 
Strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sigurnosni list CAS Šifra Naziv Čistoća/područje primjene
7681-11-0 1119634 Kalij-jodid p.a. 
7681-11-0 1119734 Kalij-jodid puriss. 
584-08-7 1120107 Kalij-karbonat p.a. 
584-08-7 1120134 Kalij-karbonat p.a. 
584-08-7 1120234 Kalij-karbonat puriss. i aditiv za preh. svrhe E 501 (I) 
 1120507 Kalij-karbonat / natrij-karbonat p.a. 
3811-04-9 1120608 Kalij-klorat p.a. 
7447-40-7 1120907 Kalij-klorid p.a. 
7447-40-7 1120906 Kalij-klorid p.a. 
7447-40-7 1120934 Kalij-klorid p.a. 
7447-40-7 1121034 Kalij-klorid puriss. i aditiv za preh. svrhe E 508 
7447-40-7 1160206 Kalij-klorid Ph. Eur. 
7447-40-7 1160234 Kalij-klorid Ph. Eur. 
7447-40-7 1121134 Kalij-klorid pur. 
7789-00-6 1121309 Kalij-kromat p.a. 
   Kalij-metabisulfit  vidi Kalij-disulfit 
   Kalij-metaperjodat  vidi Kalij-perjodat 
6381-59-5 1121807 Kalij-natrij-tartarat-tetrahidrat p.a. 
6381-59-5 1121834 Kalij-natrij-tartarat-tetrahidrat p.a. 
7757-79-1 1122207 Kalij-nitrat p.a. 
7757-79-1 1122234 Kalij-nitrat p.a. 
7757-79-1 1122334 Kalij-nitrat puriss. i aditiv za preh. svrhe E 252 
6487-48-5 1122607 Kalij-oksalat-monohidrat p.a. 
7790-21-8 1123010 Kalij-perjodat p.a. 
7722-64-7 1123308 Kalij-permanganat p.a. 
7722-64-7 1123334 Kalij-permanganat p.a. 
7722-64-7 1123434 Kalij-permanganat puriss. 
7722-64-7 1160307 Kalij-permanganat Ph. Eur. 
7722-64-7 1160334 Kalij-permanganat Ph. Eur. 
7727-21-1 1124107 Kalij-peroksodisulfat p.a. 
   Kalij-persulfat  vidi Kalij-peroksodisulfat 
   Kalij-pirosulfit  vidi Kalij-disulfit 
   Kalij-rodanid  vidi Kalij-tiocijanat 
7778-80-5 1124507 Kalij-sulfat p.a. 
7778-80-5 1124534 Kalij-sulfat p.a. 
7778-80-5 1124634 Kalij-sulfat puriss. 
1312-73-8 1124807 Kalij-sulfid, oko 44 %, zrnast p.a. 
7790-58-1 1125112 Kalij-telurit za mikrobiologiju 
333-20-0 1125607 Kalij-tiocijanat p.a. 
3737-95-9 1160713 Kalkonkarbonska kiselina indikator za titraciju metala 
   Kalomel  vidi Živa(I)-klorid 
464-49-3 1147109 D-(+)-Kamfor, rafiniran puriss. 
8007-47-4 1126405 Kanadski balzam za mikroskopiju 
   Karbolna kiselina  vidi Fenol 
7440-44-0 2007006 Karbovin® K, ugljen aktivni za korekciju boje vina 
7440-44-0 2007039 Karbovin® K, ugljen aktivni za korekciju boje vina 
7440-44-0 2007106 Karbovin® O, ugljen aktivni za korekciju okusa i mirisa vina 
7440-44-0 2007106 Karbovin® O, ugljen aktivni za korekciju okusa i mirisa vina 
 2007139 Karbovin® O, ugljen aktivni za korekciju okusa i mirisa vina 
 1154701 Karl-Fischer otopina bez metanola za kvantitativno određivanje vode 1 ml = min. 5 mg vode 

Strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Prethodna    Slijedeća


 

Web dizajn i izrada web stranica - Globaldizajn.hr