SVI PROIZVODI

Ispiši sve proizvode
 
Strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sigurnosni list CAS Šifra Naziv Čistoća/područje primjene
 1153601 Krom-sulfatna kiselina za pranje laboratorijskog suđa 
1330-20-7 1143901 Ksilen p.a. 
1330-20-7 1144045 Ksilen puriss. 
3618-43-7 1144614 Ksilenol-narančasto tetranatrijeva sol indikator za titraciju metala 
58-86-6 1155609 D-(+)-Ksiloza p.a. i za biokemiju 
   Kuhinjska sol  vidi Natrij-klorid 
135-20-6 1452112 Kupferon (N-Nitrozo-N-fenilhidroksilamin amonijeva sol) p.a. 
10039-26-6 1200607 Laktoza-monohidrat p.a. 
8006-54-0 1208859 Lanolin Ph. Eur. 
8006-54-0 1208826 Lanolin Ph. Eur. 
   Levuloza  vidi D-(-)-Fruktoza 
 1206004 Löfflerova otopina za mikroskopiju 
5949-29-1 0319506 Limunska kiselina-monohidrat (3-Karboksi-3-hidroksipentan-dikiselina-monohidrat) p.a. 
5949-29-1 0319608 Limunska kiselina-monohidrat (3-Karboksi-3-hidroksipentan-dikiselina-monohidrat) puriss. i aditiv za prehr. svrhe E 330 
5949-29-1 0319634 Limunska kiselina-monohidrat (3-Karboksi-3-hidroksipentan-dikiselina-monohidrat) puriss. i aditiv za prehr. svrhe E 330 
5949-29-1 0319734 Limunska kiselina-monohidrat (3-Karboksi-3-hidroksipentan-dikiselina-monohidrat) pur. 
1310-66-3 1208206 Litij-hidroksid-monohidrat p.a. 
1310-66-3 1204038 Litij-hidroksid-monohidrat puriss. 
1310-66-3 1204138 Litij-hidroksid-monohidrat pur. 
554-13-2 1204309 Litij-karbonat p.a. 
554-13-2 1204338 Litij-karbonat p.a. 
7447-41-8 1204709 Litij-klorid p.a. 
7447-41-8 1204838 Litij-klorid puriss. 
7790-69-4 1205109 Litij-nitrat puriss. 
10102-25-7 1205409 Litij-sulfat-monohidrat, krist. p.a. 
657-27-2 1205711 L-Lizin-monohidroklorid za biokemiju 
 1207704 Lugolova otopina za mikrobiologiju 
7439-95-4 1300208 Magnezij, prah p.a. 
 1300809 Magnezij-glicerofosfat-dihidrat puriss. 
12125-28-9 1301209 Magnezij-hidroksid-karbonat p.a. 
7791-18-6 1301707 Magnezij-klorid-heksahidrat, krist. p.a. 
13446-18-9 1302008 Magnezij-nitrat-heksahidrat, krist. p.a. 
1309-48-4 1302309 Magnezij-oksid, maks. 0,001 % SO4 p.a. 
64010-42-0 1302809 Magnezij-perklorat-hidrat p.a. i za sušenje 
10034-99-8 1303406 Magnezij-sulfat-heptahidrat p.a. 
10034-99-8 1325006 Magnezij-sulfat-heptahidrat Ph. Eur. 
10034-99-8 1325034 Magnezij-sulfat-heptahidrat Ph. Eur. 
13425-25-7 1320311 Malahitno-zelenilo za mikroskopiju i mikrobiologiju 
   Malahitno-zelenilo-oksalat vidi Malahitno-zelenilo 
110-16-7 1319908 Maleinska kiselina (cis-Buten-dikiselina) p.a. 
6363-53-7 1304510 Maltoza-monohidrat za mikrobiologiju 
13446-34-9 1322509 Mangan(II)-klorid-tetrahidrat p.a. 
20694-39-7 1305509 Mangan(II)-nitrat-tetrahidrat p.a. 
10034-96-5 1305907 Mangan(II)-sulfat-monohidrat p.a. 
69-65-8 1320207 D-(-)-Manitol (Manit) p.a. 
69-65-8 1320299 D-(-)-Manitol (Manit) p.a. 
3458-28-4 1306611 D-(+)-Manoza za biokemiju i mikrobiologiju 
 1322704 Mayerova otopina za mikroskopiju u hematologiji i histologiji 
 1322804 May-Grünwaldova otopina za mikroskopiju u hematologiji 
2216-51-5 1324907 (-)-Mentol Ph. Eur. 

Strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Prethodna    Slijedeća


 

Web dizajn i izrada web stranica - Globaldizajn.hr