SVI PROIZVODI

Ispiši sve proizvode
 
Strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sigurnosni list CAS Šifra Naziv Čistoća/područje primjene
10213-10-2 1427108 Natrij-volframat-dihidrat, krist. p.a. 
   Neokuproin  vidi 2,9-Dimetil-1,10-fenantrolin 
7783-33-7 1449204 Nesslerov reagens za određivanje amonijaka i amonijevih spojeva 
553-24-2 1428512 Neutralno-crveno područje promjene boje pH 6,8-8,0 indikator i za mikroskopiju i mikrobiologiju 
12003-78-0 1704710 Nikal-aluminij slitina, prah puriss. 
39430-27-8 1430138 Nikal(II)-hidroksid-karbonat-tetrahidrat puriss. 
   Nikal(II)-karbonat, bazični  vidi Nikal(II)-hidroksid-karbonat 
7791-20-0 1430609 Nikal(II)-klorid-heksahidrat p.a. 
7791-20-0 1430606 Nikal(II)-klorid-heksahidrat p.a. 
13478-00-7 1431008 Nikal(II)-nitrat-heksahidrat, krist. p.a. 
13478-00-7 1431134 Nikal(II)-nitrat-heksahidrat, krist. puriss. 
1313-99-1 1443609 Nikal-oksid, crni p.a. 
10101-98-1 1444408 Nikal(II)-sulfat-heptahidrat p.a. 
10101-98-1 1444406 Nikal(II)-sulfat-heptahidrat p.a. 
59-67-6 1446509 Nikotinska kiselina p.a. i za biokemiju 
2381-85-3 1433013 Nilsko-modrilo-klorid za mikroskopiju 
485-47-2 1446912 Ninhidrin p.a. i reagens na aminokiseline 
7697-37-2 0452201 Nitratna kiselina, min. 65 % p.a. 
7697-37-2 0452299 Nitratna kiselina, min. 65 % p.a. 
 1447104 Nylanderov reagens za kliničko-kemijsku dijagnostiku šećera 
64-19-7 1500301 Octena kiselina, min. 99,5 % otporna prema kromatnoj kiselini (Etan-kiselina) p.a. 
64-19-7 1500344 Octena kiselina, min. 99,5 % otporna prema kromatnoj kiselini (Etan-kiselina) p.a. 
64-19-7 1500544 Octena kiselina, 99-100 % (Etan-kiselina) puriss. 
6153-56-6 1501707 Oksalna kiselina-dihidrat, krist. (Etan-dikiselina-dihidrat) p.a. 
6153-56-6 1501834 Oksalna kiselina-dihidrat, krist. (Etan-dikiselina-dihidrat) puriss. 
6153-56-6 1501934 Oksalna kiselina-dihidrat, krist. (Etan-dikiselina-dihidrat) pur. 
  Oktadekan-kiselina vidi Stearinska kiselina 
112-80-1 2005504 Oleinska kiselina (cis-9-Oktadecen-kiselina) p.a. 
6080-56-4 1504206 Olovo(II)-acetat-trihidrat, neutralni p.a. 
51404-69-4 1504906 Olovo(II)-hidroksid-acetat, bezvodni za analizu šećera po Horneu 
10099-74-8 1505607 Olovo(II)-nitrat p.a. 
1317-36-8 1505906 Olovo(II)-oksid p.a. 
1309-60-0 1506208 Olovo(IV)-oksid p.a. 
7446-14-2 1506409 Olovo(II)-sulfat puriss. 
1936-15-8 1507912 Oranž G  za mikroskopiju 
1400-62-0 1506913 Orcein za mikroskopiju 
3184-13-2 1507111 L-Ornitin-monohidroklorid za biokemiju 
20816-12-0 1507414 Osmij(VIII)-oksid p.a. 
57-10-3 1600911 Palmitinska kiselina (Heksadekan-kiselina) za biokemiju 
 1601204 Pandyev reagens  za dokazivanje globulina u likvoru 
 1601904 Papanicolaou I otopina Hematoksilina po Harrisu za citodijagnostiku maligniteta i hormonalnu dijagnostiku 
 1602004 Papanicolaou II otopina Oranž G (OG-6) za citodijagnostiku maligniteta i hormonalnu dijagnostiku 
 1602104 Papanicolaou IIIa Polikromatska otopina EA-31 za citodijagnostiku maligniteta i hormonalnu dijagnostiku 
 1627904 Papanicolaou IIIb Polikromatska otopina EA-50  za citodijagnostiku maligniteta i hormonalnu dijagnostiku 
8002-74-2 1631406 Parafin, pročišćen krutište 52-54 °C  p.a. 
8002-74-2 1631438 Parafin, pročišćen krutište 52-54 °C  p.a. 
8002-74-2 1631338 Parafin, pročišćen krutište 52-54 °C  puriss. 
8002-74-2 1630406 Parafin, u bloku krutište 42-44 °C  za histologiju 
8002-74-2 1628006 Parafin, u bloku krutište 57-60 °C za mikroskopiju i histologiju 
8002-74-2 1628038 Parafin, u bloku krutište 57-60 °C za mikroskopiju i histologiju 

Strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Prethodna    Slijedeća


 

Web dizajn i izrada web stranica - Globaldizajn.hr