SVI PROIZVODI

Ispiši sve proizvode
 
Strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sigurnosni list CAS Šifra Naziv Čistoća/područje primjene
8002-74-2 1631207 Parafin, zrnca krutište 57-60 °C za mikroskopiju i histologiju 
8012-95-1 1632158 Parafinsko ulje Ph. Eur. 
8012-95-1 1632167 Parafinsko ulje Ph. Eur. 
109-66-0 1605401 Pentan p.a. 
71-41-0 0121301 1-Pentanol p.a. 
628-63-7 0120801 Pentil-acetat p.a. 
 1629909 Pepton iz kazeina, razgrađen tripsinom za mikrobiologiju 
 1607209 Pepton iz mesa, razgrađen pepsinom za mikrobiologiju 
10450-60-9 1607611 Perjodatna kiselina p.a. 
7601-90-3 1607901 Perkloratna kiselina, min. 60 % p.a. 
   Perkloretilen  vidi Tetrakloretilen 
 1609101 Petroleter, vrelište 40-70 °C  p.a. 
88-89-1 1610109 Pikrinska kiselina, flegmatizirana sa 0,5 ml H2O/g (2,4,6-Trinitrofenol) p.a. 
88-89-1 1631504 Pikrinska kiselina, otopina 1,2 % (2,4,6-Trinitrofenol) p.a. i za određivanje kreatinina 
110-86-1 1613101 Piridin p.a. 
87-66-1 1615209 Pirogalol p.a. 
 1617015 Platina / aktivni ugljen  katalizator za hidriranje 
6226-79-5 1630512 Ponceau S za mikroskopiju i elektroforezu 
   PPO  vidi 2,5-Difeniloksazol 
   1,2-Propandiol  vidi Propilen-glikol  
71-23-8 1621901 1-Propanol p.a. 
71-23-8 1622042 1-Propanol puriss. 
67-63-0 1622601 2-Propanol p.a. 
67-63-0 1622743 2-Propanol puriss. 
57-55-6 1621601 Propilen-glikol (1,2-Propandiol) p.a. 
79-09-4 1624101 Propionska kiselina p.a. 
 1624702 Pufer otopina pH 1,00   
 1624902 Pufer otopina pH 2,00   
 1625102 Pufer otopina pH 3,00   
 1625302 Pufer otopina pH 4,00   
 1625502 Pufer otopina pH 5,00  
 1625702 Pufer otopina pH 6,00   
 1625902 Pufer otopina pH 7,00   
 1626102 Pufer otopina pH 8,00   
 1626302 Pufer otopina pH 9,00   
 1626502 Pufer otopina pH 10,00   
 1626702 Pufer otopina pH 11,00   
 1627502 Pufer otopina pH 12,00   
 1627602 Pufer otopina pH 13,00   
 1624621 Pufer Standard Titrival® pH 1,00 za pripravu 500 ml pufer otopine 
 1624821 Pufer Standard Titrival® pH 2,00 za pripravu 500 ml pufer otopine 
 1625021 Pufer Standard Titrival® pH 3,00 za pripravu 500 ml pufer otopine 
 1625221 Pufer Standard Titrival® pH 4,00 za pripravu 500 ml pufer otopine 
 1625421 Pufer Standard Titrival® pH 5,00 za pripravu 500 ml pufer otopine 
 1625621 Pufer Standard Titrival® pH 6,00 za pripravu 500 ml pufer otopine 
 1625821 Pufer Standard Titrival® pH 7,00 za pripravu 500 ml pufer otopine 
 1626021 Pufer Standard Titrival® pH 8,00 za pripravu 500 ml pufer otopine 
 1626221 Pufer Standard Titrival® pH 9,00 za pripravu 500 ml pufer otopine 
 1626421 Pufer Standard Titrival® pH 10,00 za pripravu 500 ml pufer otopine 
 1626621 Pufer Standard Titrival® pH 11,00 za pripravu 500 ml pufer otopine 

Strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Prethodna    Slijedeća


 

Web dizajn i izrada web stranica - Globaldizajn.hr