SVI PROIZVODI

Ispiši sve proizvode
 
Strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sigurnosni list CAS Šifra Naziv Čistoća/područje primjene
 1626821 Pufer Standard Titrival® pH 12,00 za pripravu 500 ml pufer otopine 
 1626921 Pufer Standard Titrival® pH 13,00 za pripravu 500 ml pufer otopine 
17629-30-0 1700112 Rafinoza-pentahidrat za biokemiju 
 1704813 L-(+)-Ramnoza-monohidrat p.a. i za biokemiju 
13573-17-6 1700413 Reineckeova sol p.a. 
62758-13-8 1704913 Resazurin redoks indikator 
108-46-3 1700710 Rezorcinol p.a. 
81-88-9 1701913 Rodamin B p.a. i za mikroskopiju 
   Rubin S  vidi Fuksin kiseli 
477-73-6 1800112 Safranin za mikroskopiju 
57-50-1 1800408 Saharoza p.a. 
69-72-7 1801008 Salicilna kiselina (2-Hidroksibenzojeva kiselina) p.a. 
69-72-7 1801038 Salicilna kiselina (2-Hidroksibenzojeva kiselina) p.a. 
69-72-7 1801138 Salicilna kiselina (2-Hidroksibenzojeva kiselina) puriss. 
138-52-3 1801311 Salicin za mikrobiologiju 
   Salitra  vidi Natrij-nitrat 
   Salmijak  vidi Amonij-klorid 
 1802004 Schiffov reagens za dokazivanje aldehida 
7782-49-2 1802311 Selen crni, prah puriss. 
 1803108 Selenska smjesa za određivanje dušika po Wieningeru 
 1821408 Silika-gel G za tankoslojnu kromatografiju 
 1822808 Silika-gel H za tankoslojnu kromatografiju 
 1825006 Silika-gel, 30 % plavi zrnca 2-5 mm za sušenje 
 1825034 Silika-gel, 30 % plavi zrnca 2-5 mm za sušenje 
 1824806 Silika-gel, bijeli zrnca 2-5 mm za sušenje 
 1824834 Silika-gel, bijeli zrnca 2-5 mm za sušenje 
 1824906 Silika-gel, plavi zrnca 2-5 mm za sušenje 
 1824906 Silika-gel, plavi zrnca 2-5 mm za sušenje 
 1824934 Silika-gel, plavi zrnca 2-5 mm za sušenje 
 1821808 Silika-gel 0,063-0,200 mm (70-230 mesha ASTM) za kromatografiju na stupcu 
 1821908 Silika-gel 0,200-0,500 mm (35-70 mesha ASTM) za kromatografiju na stupcu 
 1804311 Silikonska mast  
 1804404 Silikonsko ulje za uljnu kupelj do 250 °C 
   Soda  vidi Natrij-karbonat 
   Soda bikarbona  vidi Natrij-hidrogenkarbonat 
110-44-1 1806709 Sorbinska kiselina (2,4-Heksadien-kiselina) puriss. 
50-70-4 1807010 D-(-)-Sorbitol (D-Sorbit) za mikrobiologiju 
1470-61-7 1808913 Srebro-dietilditiokarbamat reagens na As i Sb 
7783-96-2 1809311 Srebro-jodid pur. 
7783-90-6 1809612 Srebro-klorid p.a. 
7761-88-8 1810209 Srebro-nitrat p.a. 
7761-88-8 1810206 Srebro-nitrat p.a. 
7761-88-8 1810338 Srebro-nitrat puriss. 
20667-12-3 1818112 Srebro-oksid p.a. 
10294-26-5 1811311 Srebro-sulfat p.a. 
   Sredstva za pranje laboratorijskog pribora vidi Kemex®, Krom-sulfatna kiselina 
 1824621 Standard Kalij Titrival® za pripravu 1000 ml standardne otopine 1 mg K/ml 
57-11-4 1812507 Stearinska kiselina (Oktadekan-kiselina) puriss. 
57-11-4 1812538 Stearinska kiselina (Oktadekan-kiselina) puriss. 
57-11-4 1812608 Stearinska kiselina (Oktadekan-kiselina) pur. 

Strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Prethodna    Slijedeća


 

Web dizajn i izrada web stranica - Globaldizajn.hr