SVI PROIZVODI

Ispiši sve proizvode
 
Strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sigurnosni list CAS Šifra Naziv Čistoća/područje primjene
   Stipsa  vidi Kalij-aluminij-sulfat 
   Sublimat  vidi Živa(II)-klorid 
4197-25-5 1814213 Sudan crno B za mikroskopiju 
3176-79-2 1814313 Sudan crveno B za mikroskopiju 
85-83-6 1225012 Sudan IV za mikroskopiju 
121-57-3 1814710 Sulfanilna kiselina p.a. 
7664-93-9 1816501 Sulfatna kiselina, min. 96 % p.a. 
7664-93-9 1816553 Sulfatna kiselina, min. 96 % p.a. 
7664-93-9 1816653 Sulfatna kiselina, min. 96 % puriss. 
7664-93-9 1824401 Sulfatna kiselina, 90-91 %  za određivanje masti po Gerberu i za određivanje nitrata u mlijeku 
7664-93-9 1824453 Sulfatna kiselina, 90-91 %  za određivanje masti po Gerberu i za određivanje nitrata u mlijeku 
5965-83-3 1815604 5-Sulfosalicilna kiselina, otopina 20 %  za dokazivanje bjelančevina 
5965-83-3 1815308 5-Sulfosalicilna kiselina-dihidrat p.a. 
9005-84-9 1880609 Škrob, topljiv p.a. i indikator 
1401-55-4 1901908 Tanin, prah p.a. 
   Tekući parafin  vidi Parafinsko ulje 
109-99-9 1905501 Tetrahidrofuran, osušen maks. 0,01 % H2p.a. 
5676-48-2 1926814 Tetrahidroksi-p-benzokinon p.a. 
127-18-4 1925701 Tetrakloretilen p.a. 
127-18-4 1907234 Tetrakloretilen puriss. 
127-18-4 1907334 Tetrakloretilen pur. 
56-23-5 2001601 Tetraklormetan za spektroskopiju 
56-23-5 2001901 Tetraklormetan p.a. 
56-23-5 2001925 Tetraklormetan p.a. 
56-23-5 2002025 Tetraklormetan puriss. 
1871-22-3 1908314 Tetrazol-modro-klorid za mikroskopiju 
89-83-8 1908709 Timol, krist. p.a. 
76-61-9 1909013 Timol-modro područje promjene boje pH 1,2-2,8 i pH 8,0-9,6 indikator 
125-20-2 1908913 Timolftalein područje promjene boje pH 9,3-10,5 indikator 
62-55-5 1909212 Tioacetamid p.a. 
68-11-1 1910104 Tioglikolna kiselina, oko 80 % p.a. 
68-11-1 1910101 Tioglikolna kiselina, oko 80 % p.a. 
7719-09-7 1925901 Tionil-klorid p.a. 
79-19-6 1911111 Tiosemikarbazid p.a. 
62-56-6 1911307 Tiourea p.a. 
7705-07-9 1912301 Titan(III)-klorid otopina 15 % u 10 % HCl za analizu aminokiselina 
13463-67-7 1912507 Titan(IV)-oksid puriss. 
1762-95-4 1928221 Titrival® Amonij-tiocijanat 0,1 mol/l (0,1 N) za pripravu 1000 ml volumetrijske otopine 
 0232221 Titrival® Bromid-bromat 0,05 mol/l Br2 (0,1 N) za pripravu 1000 ml volumetrijske otopine 
7446-20-0 1929821 Titrival® Cink-sulfat 0,1 mol/l (0,1 N) za pripravu 1000 ml volumetrijske otopine 
75553-56-2 1929721 Titrival® Jod 0,05 mol/l (0,1 N) za pripravu 1000 ml volumetrijske otopine 
7758-01-2 1929521 Titrival® Kalij-bromat 1/60 mol/l (0,1 N) za pripravu 1000 ml volumetrijske otopine 
7778-50-9 1929121 Titrival® Kalij-dikromat 1/60 mol/l (0,1 N) za pripravu 1000 ml volumetrijske otopine 
1310-58-3 1929221 Titrival® Kalij-hidroksid 0,1 mol/l (0,1 N) za pripravu 1000 ml volumetrijske otopine 
1310-58-3 1929421 Titrival® Kalij-hidroksid 1 mol/l (1 N) za pripravu 1000 ml volumetrijske otopine 
7722-64-7 1929621 Titrival® Kalij-permanganat 0,02 mol/l (0,1 N) za pripravu 1000 ml volumetrijske otopine 
7647-01-0 1927521 Titrival® Kloridna kiselina 0,1 mol/l (0,1 N) za pripravu 1000 ml volumetrijske otopine 
7647-01-0 1927621 Titrival® Kloridna kiselina 0,5 mol/l (0,5 N) za pripravu 1000 ml volumetrijske otopine 
7647-01-0 1927721 Titrival® Kloridna kiselina 1 mol/l (1 N) za pripravu 1000 ml volumetrijske otopine 
6381-92-6 1930121 Titrival® Kompleksal® III 0,1 mol/l (0,2 N) za pripravu 1000 ml volumetrijske otopine 

Strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Prethodna    Slijedeća


 

Web dizajn i izrada web stranica - Globaldizajn.hr