SVI PROIZVODI

Ispiši sve proizvode
 
Strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sigurnosni list CAS Šifra Naziv Čistoća/područje primjene
   Amonij-fosfat bibazični  vidi Amonij-hidrogenfosfat 
12054-85-2 0135508 Amonij-heptamolibdat-tetrahidrat p.a. 
7783-28-0 0136207 Amonij-hidrogenfosfat p.a. 
7783-28-0 0136307 Amonij-hidrogenfosfat puriss. 
7783-28-0 0136308 Amonij-hidrogenfosfat puriss. 
7783-28-0 0136334 Amonij-hidrogenfosfat puriss. 
1066-33-7 0136507 Amonij-hidrogenkarbonat p.a. 
1066-33-7 0136634 Amonij-hidrogenkarbonat puriss. i aditiv za preh. svrhe E 503 (II) 
   Amonij-hidroksid otopina  vidi Amonijak, otopina min. 25 % 
12027-06-4 0136810 Amonij-jodid p.a. 
12125-02-9 0137407 Amonij-klorid p.a. 
12125-02-9 0137434 Amonij-klorid p.a. 
12125-02-9 0137534 Amonij-klorid puriss. i aditiv za preh. svrhe E510 
12125-02-9 0137634 Amonij-klorid pur. 
   Amonij-metavanadat  vidi Amonij-monovanadat 
   Amonij-molibdat  vidi Amonij-heptamolibdat 
7803-55-6 0138010 Amonij-monovanadat p.a. 
6484-52-2 0138307 Amonij-nitrat p.a. 
6009-70-7 0138608 Amonij-oksalat-monohidrat p.a. 
7727-54-0 0139007 Amonij-peroksodisulfat p.a. 
   Amonij-persulfat  vidi Amonij-peroksodisulfat 
   Amonij-rodanid  vidi Amonij-tiocijanat 
7783-20-2 0139707 Amonij-sulfat p.a. 
7783-20-2 0139734 Amonij-sulfat p.a. 
7783-20-2 0139834 Amonij-sulfat puriss. i aditiv za prehrambene svrhe E 517 
1762-95-4 0140409 Amonij-tiocijanat p.a. 
7783-85-9 0141408 Amonij-željezo(II)-sulfat-heksahidrat p.a. 
7783-83-7 0141708 Amonij-željezo(III)-sulfat-dodekahidrat p.a. 
62-53-3 0142901 Anilin p.a. 
28631-66-5 0151812 Anilinsko modrilo (Kina modrilo)  za mikrobiologiju 
100-66-3 0144704 Anisol puriss. 
7440-36-0 0153809 Antimon, granule puriss. 
10025-91-9 0145309 Antimon(III)-klorid, krist. p.a. 
1309-64-4 0145809 Antimon(III)-oksid p.a. 
90-44-8 0146913 Antron [9(10H)-Antracenon] p.a. 
10323-20-3 0147113 D-(-)-Arabinoza za biokemiju 
5328-37-0 0147312 L-(+)-Arabinoza za mikrobiologiju 
74-79-3 0147810 L-(+)-Arginin za biokemiju 
50-81-7 0161309 L-(+)-Askorbinska kiselina p.a. i za biokemiju 
50-81-7 0161306 L-(+)-Askorbinska kiselina p.a. i za biokemiju 
50-81-7 0163009 L-(+)-Askorbinska kiselina Ph. Eur. 
50-81-7 0163007 L-(+)-Askorbinska kiselina Ph. Eur. 
50-81-7 0163038 L-(+)-Askorbinska kiselina Ph. Eur. 
5794-13-8 0149409 L-(+)-Asparagin-monohidrat p.a. 
56-84-8 0149612 L-(+)-Asparaginska kiselina za biokemiju 
617-45-8 0151910 DL-Asparaginska kiselina p.a. 
25641-18-3 0151212 Azokarmin G za histologiju 
6046-93-1 0200809 Bakar(II)-acetat-monohidrat p.a. 
12069-69-1 0201507 Bakar(II)-hidroksid-karbonat puriss. 
7758-89-6 0201909 Bakar(I)-klorid p.a. 

Strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Prethodna    Slijedeća


 

Web dizajn i izrada web stranica - Globaldizajn.hr