SVI PROIZVODI

Ispiši sve proizvode
 
Strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sigurnosni list CAS Šifra Naziv Čistoća/područje primjene
1310-73-2 1928421 Titrival® Natrij-hidroksid 0,1 mol/l (0,1 N) za pripravu 1000 ml volumetrijske otopine 
1310-73-2 1928521 Titrival® Natrij-hidroksid 0,5 mol/l (0,5 N) za pripravu 1000 ml volumetrijske otopine 
1310-73-2 1928621 Titrival® Natrij-hidroksid 1 mol/l (1 N) za pripravu 1000 ml volumetrijske otopine 
497-19-8 1928821 Titrival® Natrij-karbonat 0,05 mol/l (0,1 N) za pripravu 1000 ml volumetrijske otopine 
7647-14-5 1928721 Titrival® Natrij-klorid 0,1 mol/l (0,1 N) za pripravu 1000 ml volumetrijske otopine 
10102-17-7 1929021 Titrival® Natrij-tiosulfat 0,1 mol/l (0,1 N) za pripravu 1000 ml volumetrijske otopine 
7697-37-2 1930421 Titrival® Nitratna kiselina 0,1 mol/l (0,1 N) za pripravu 1000 ml volumetrijske otopine 
6153-56-6 1928121 Titrival® Oksalna kiselina 0,05 mol/l (0,1 N) za pripravu 1000 ml volumetrijske otopine 
7761-88-8 1810721 Titrival® Srebro-nitrat 0,1 mol/l (0,1 N) za pripravu 1000 ml volumetrijske otopine 
7664-93-9 1927921 Titrival® Sulfatna kiselina 0,05 mol/l (0,1 N) za pripravu 1000 ml volumetrijske otopine 
7664-93-9 1928021 Titrival® Sulfatna kiselina 0,5 mol/l (1 N) za pripravu 1000 ml volumetrijske otopine 
119-93-7 1913812 o-Tolidin (3,3'-Dimetilbenzidin) p.a. 
 1932563 o-Tolidin, otopina po Ellms-Hauseru (3,3'-Dimetilbenzidin) za određivanje slobodnog klora u vodi  
108-88-3 1914401 Toluen p.a. 
108-88-3 1931501 Toluen za određivanje formaldehida u ivericama 
108-88-3 1914545 Toluen puriss. 
6192-52-5 1914909 4-Toluensulfonska kiselina-monohidrat p.a. 
95-53-4 1925404 o-Toluidin p.a. 
106-49-0 1915710 p-Toluidin  puriss. 
102-71-6 1918001 Trietanolamin p.a. 
102-71-6 1918245 Trietanolamin pur. 
121-44-8 1918501 Trietilamin p.a. 
298-96-4 1919113 2,3,5-Trifeniltetrazolij-klorid za mikrobiologiju 
79-01-6 1919901 Trikloretilen p.a. 
79-01-6 1919924 Trikloretilen p.a. 
79-01-6 1920024 Trikloretilen puriss. 
76-03-9 1920609 Trikloroctena kiselina p.a. 
77-86-1 1930809 Tris(hidroksimetil)aminometan [2-Amino-2-(hidroksimetil)-1,3-propandiol] p.a. i pufer 
 1927304 Türkova otopina za mikroskopiju leukocita 
7440-44-0 2000208 Ugljen aktivni p.a. 
   Ugljen aktivni za korekciju boje vina  vidi Karbovin®
   Ugljen aktivni za korekciju okusa i mirisa vina vidi Karbovin®
   Ugljik-tetraklorid  vidi Tetraklormetan  
 2002204 Ulje cedrovo za mikroskopiju 
518-47-8 2007606 Uranin, visoke koncentracije (Natrij-fluoresceinat) za istraživanje podzemnih vodotoka 
57-13-6 2004008 Urea p.a. 
57-13-6 2004138 Urea puriss. 
9002-13-5 2004512 Ureaza, liofilizirana 5 U/mg  za određivanje uree u serumu 
   Urotropin  vidi Heksametilentetramin 
72-18-4 2100413 L-(+)-Valin za biokemiju 
1314-62-1 2104310 Vanadij(V)-oksid p.a. 
121-33-5 2101311 Vanilin (H2O) p.a. 
8009-03-8 2108159 Vazelin bijeli DAB, B.P. 
8009-03-8 2108166 Vazelin bijeli DAB, B.P. 
   Vinobran  vidi Kalij-disulfit 
87-69-4 2102207 L-(+)-Vinska kiselina [L-(+)-2,3-Dihidroksibutan-dikiselina] p.a. 
87-69-4 2102234 L-(+)-Vinska kiselina [L-(+)-2,3-Dihidroksibutan-dikiselina] p.a. 
87-69-4 2102308 Vinska kiselina (2,3-Dihidroksibutan-dikiselina) puriss. 
87-69-4 2102334 Vinska kiselina (2,3-Dihidroksibutan-dikiselina) puriss. 
   Vitamin C  vidi L-(+)-Askorbinska kiselina 

Strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Prethodna    Slijedeća


 

Web dizajn i izrada web stranica - Globaldizajn.hr