SVI PROIZVODI

Ispiši sve proizvode
 
Strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sigurnosni list CAS Šifra Naziv Čistoća/područje primjene
10125-13-0 0202208 Bakar(II)-klorid-dihidrat p.a. 
10031-43-3 0202608 Bakar(II)-nitrat-trihidrat, krist. p.a. 
1317-38-0 0203508 Bakar(II)-oksid, prah p.a. 
1317-38-0 0203408 Bakar(II)-oksid, zrnast p.a. 
7758-99-8 0204007 Bakar(II)-sulfat-pentahidrat, krist. p.a. 
7758-99-8 0204134 Bakar(II)-sulfat-pentahidrat, krist. puriss. 
7758-99-8 0204234 Bakar(II)-sulfat-pentahidrat, krist. pur. 
   Barbital-natrij  vidi Natrij-5,5-dietilbarbiturat  
67-52-7 0251410 Barbiturna kiselina p.a. 
12230-71-6 0205107 Barij-hidroksid-oktahidrat, krist. p.a. 
12230-71-6 0205234 Barij-hidroksid-oktahidrat, krist. puriss. 
513-77-9 0205608 Barij-karbonat p.a. 
10326-27-9 0206107 Barij-klorid-dihidrat p.a. 
10022-31-8 0206807 Barij-nitrat p.a. 
10022-31-8 0206934 Barij-nitrat puriss. 
   Batofenantrolin  vidi 4,7-Difenil-1,10-fenantrolin 
   Batofenatrolin-disulfonska kiselina dinatrijeva sol  vidi Natrij-4,7-difenil-1,10-fenantrolin-disulfonat 
   Batokuproin  vidi 4,7-Difenil-2,9-dimetil-1,10-fenantrolin 
 0253904 Benedict reagens, kvalitativni za kliničko-kemijsku dijagnostiku 
 0254004 Benedict reagens, kvantitativni za kliničko-kemijsku dijagnostiku 
100-52-7 0208201 Benzaldehid p.a. 
71-43-2 0209501 Benzen p.a. 
71-43-2 0209645 Benzen puriss. 
100-51-6 0211301 Benzil-alkohol p.a. 
589-02-6 0217214 Benzil-oranž područje promjene boje pH 1,9-3,3 indikator 
65-85-0 0220609 Benzojeva kiselina p.a. 
65-85-0 0258707 Benzojeva kiselina Ph. Eur. 
65-85-0 0258734 Benzojeva kiselina Ph. Eur. 
1304-56-9 0222212 Berilij-oksid, bezvodni puriss. 
366-18-7 0224512 2,2'-Bipiridin p.a. i reagens na Fe(II) i Mo 
7440-69-9 0226810 Bizmut, granule p.a. 
5892-10-4 0251910 Bizmut(III)-karbonat, bazični p.a. 
10361-46-3 0228209 Bizmut(III)-nitrat, bazični p.a. 
10035-06-0 0227910 Bizmut(III)-nitrat-pentahidrat, krist. p.a. 
   Boraks  vidi Natrij-tetraborat-dekahidrat 
10043-35-3 0230007 Boratna kiselina p.a. 
10043-35-3 0230035 Boratna kiselina p.a. 
10043-35-3 0230135 Boratna kiselina puriss. 
10043-35-3 0258607 Boratna kiselina Ph. Eur. 
10043-35-3 0258635 Boratna kiselina Ph. Eur. 
10043-35-3 0230235 Boratna kiselina pur. 
 0231013 Briljant-krezil-modro za mikroskopiju 
 0254904 Briljant-krezil-modro otopina za mikroskopiju retikulocita i trihomonada 
633-03-4 0231112 Briljant-zeleno područje promjene boje pH 0,1-2,6 indikator i za mikroskopiju 
7726-95-6 0231305 Brom p.a. 
2800-80-8 0232014 Bromfenol-crveno područje promjene boje pH 5,2-6,8 indikator 
115-39-9 0233113 Bromfenol-modro područje promjene boje pH 3,0-4,6 indikator 
10035-10-6 0239504 Bromidna kiselina, min. 47 % p.a. 
115-40-2 0232413 Bromkrezol-grimiz područje promjene boje pH 5,2-6,8 indikator 
76-60-8 0232614 Bromkrezol-zeleno područje promjene boje pH 3,6-5,4 indikator 

Strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Prethodna    Slijedeća


 

Web dizajn i izrada web stranica - Globaldizajn.hr