SVI PROIZVODI

Ispiši sve proizvode
 
Strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sigurnosni list CAS Šifra Naziv Čistoća/područje primjene
90-11-9 0237501 1-Bromnaftalen puriss. 
75-25-2 0256004 Bromoform za razdvajanje mineralnih smjesa 
76-59-5 0240013 Bromtimol-modro područje promjene boje pH 6,0-7,6 indikator 
357-57-3 0240113 Brucin p.a. 
71-36-3 0241101 1-Butanol p.a. 
123-86-4 0243401 Butil-acetat p.a. 
123-86-4 0243544 Butil-acetat puriss. 
123-86-4 0243644 Butil-acetat pur. 
   n-Butil-alkohol  vidi 1-Butanol 
75-65-0 0242201 terc-Butil-alkohol p.a. 
18618-55-8 0301511 Cerij(III)-klorid-heptahidrat p.a. 
10294-42-5 0302012 Cerij(IV)-sulfat-tetrahidrat p.a. 
36653-82-4 0320207 Cetil-alkohol (1-Heksadekanol) p.a. 
110-82-7 0305301 Cikloheksan p.a. 
108-93-0 0307701 Cikloheksanol p.a. 
108-94-1 0308001 Cikloheksanon p.a. 
7440-66-6 0312809 Cink, granule p.a. 
7440-66-6 0312608 Cink, prah p.a. 
5970-45-6 0313608 Cink-acetat-dihidrat p.a. 
10139-47-6 0314511 Cink-jodid p.a. 
7646-85-7 0314708 Cink-klorid, suhi p.a. 
7646-85-7 0314828 Cink-klorid, suhi puriss. 
7646-85-7 0314928 Cink-klorid, suhi pur. 
10196-18-6 0315107 Cink-nitrat-heksahidrat, krist. p.a. 
1314-13-2 0315407 Cink-oksid p.a. 
1314-13-2 0315438 Cink-oksid p.a. 
1314-13-2 0315538 Cink-oksid puriss. 
1314-13-2 0324106 Cink-oksid Ph. Eur. 
1314-13-2 0324138 Cink-oksid Ph. Eur. 
1314-13-2 0315638 Cink-oksid pur. 
7446-20-0 0316107 Cink-sulfat-heptahidrat p.a. 
7446-20-0 0316206 Cink-sulfat-heptahidrat puriss. 
7446-20-0 0316334 Cink-sulfat-heptahidrat pur. 
13520-92-8 0317211 Cirkonij(IV)-oksid-klorid-oktahidrat p.a. 
52-90-4 0317512 L-(+)-Cistein za biokemiju 
7048-04-6 0317712 L-(+)-Cisteinij-klorid-monohidrat za biokemiju 
56-89-3 0318012 L-(-)-Cistin za biokemiju 
   Citronska kiselina  vidi Limunska kiselina 
   Crvena krvna sol  vidi Kalij-heksacijanoferat(III) 
91-17-8 0453801 Dekahidronaftalen puriss. 
   Dekalin  vidi Dekahidronaftalen 
   Dekstroza  vidi D-(+)-Glukoza 
8049-11-4 0402509 Devardova slitina, prah p.a. 
7803-57-8 0458751 Dezoksidin®, oko 24 % N2H5OH za redukciju aktivnog kisika u kotlovnim vodama 
7803-57-8 0459051 Dezoksidin® A oko 24 % N2H5OH sa 1 % aktivatora za ubrzanu redukciju aktivnog kisika u kotlovnim vodama 
57-71-6 0405111 Diacetil-monoksim p.a. 
84-74-2 0453304 Dibutil-ftalat p.a. 
111-42-2 0412101 Dietanolamin puriss. 
109-89-7 0453504 Dietilamin p.a. 
57-44-3 0413509 5,5-Dietilbarbiturna kiselina p.a. 

Strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Prethodna    Slijedeća


 

Web dizajn i izrada web stranica - Globaldizajn.hr