SVI PROIZVODI

Ispiši sve proizvode
 
Strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sigurnosni list CAS Šifra Naziv Čistoća/područje primjene
60-29-7 0416001 Dietil-eter p.a. 
122-39-4 0420810 Difenilamin p.a. i redoks indikator 
4733-39-5 0436717 4,7-Difenil-2,9-dimetil-1,10-fenantrolin p.a. 
1662-01-7 0422016 4,7-Difenil-1,10-fenantrolin p.a. 
140-22-7 0422612 1,5-Difenilkarbazid p.a. i redoks indikator 
538-62-5 0422713 1,5-Difenilkarbazon p.a. 
92-71-7 0423312 2,5-Difeniloksazol (PPO) p.a. i za scintilacijska mjerenja 
11024-24-1 0424514 Digitonin puriss. 
108-20-3 0448301 Diizopropil-eter p.a. 
107-06-2 0430101 1,2-Dikloretan p.a. 
75-09-2 0432201 Diklormetan p.a. 
75-09-2 0432223 Diklormetan p.a. 
75-09-2 0432323 Diklormetan puriss. 
100-10-7 0434410 4-N,N-Dimetilaminobenzaldehid p.a. 
66905-17-7 0435812 2,5-Dimetilbenzensulfonska kiselina-dihidrat p.a. 
484-11-7 0437215 2,9-Dimetil-1,10-fenantrolin p.a. 
68-12-2 0438201 N,N-Dimetilformamid (DMF) p.a. 
95-45-4 0438909 Dimetilglioksim p.a. i reagens na Ni 
67-68-5 0453201 Dimetil-sulfoksid (DMSO) p.a. 
119-26-6 0445311 2,4-Dinitrofenilhidrazin, navlažen sa 0,5 ml H2O/g p.a. i reagens na ketone i aldehide 
51-28-5 0445613 2,4-Dinitrofenol, navlažen sa 0,5 ml H2O/g područje promjene boje pH 2,6-4,7 indikator 
   3,5-Dinitrosalicilna kiselina vidi 2-Hidroksi-3,5-dinitrobenzojeva kiselina 
123-91-1 0446501 Dioksan za scintilacijska mjerenja 
123-91-1 0446801 Dioksan  p.a. 
   2,2'-Dipiridil  vidi 2,2'-Bipiridin 
60-10-6 0449613 Ditizon (Difeniltiokarbazon) p.a. 
   DMF  vidi N,N-Dimetilformamid 
   DMSO  vidi Dimetil-sulfoksid 
51429-74-4 0621212 Dodekamolibdato-fosfatna kiselina-hidrat (Molibdatofosforna kiselina) p.a. 
12501-23-4 2103211 Dodekavolframato-fosfatna kiselina (Volframatofosforna kiselina) p.a. 
608-66-2 0451912 Dulcitol za mikrobiologiju 
   EDTA  vidi Kompleksal® II 
   EDTA dinatrijeva sol-dihidrat vidi Kompleksal® III 
 0500504 Ehrlichov reagens za dokazivanje urobilinogena 
 0526009 Ekstrakt kvasca za mikrobiologiju 
548-24-3 0502012 Eozin modrikasti za mikroskopiju 
17372-87-1 0527012 Eozin žućkasti za mikroskopiju 
84540-31-8 0502913 Epsilon-modro područje promjene boje pH 11,6-13,0 indikator 
3564-18-9 0503212 Eriokrom-cijanin R p.a. i reagens na Al 
1787-61-7 0525612 Eriokrom crno T indikator za titraciju metala 
16423-68-0 0527113 Eritrozin za mikroskopiju 
 0503904 Esbach reagens za određivanje bjelančevina 
 0504008 Eschka smjesa p.a. i za određivanje sumpora u ugljenu 
66778-17-4 0504213 Eskulin za mikrobiologiju 
141-43-5 0606001 Etanolamin puriss. 
64-17-5 0505001 Etanol, apsolutni p.a. 
64-17-5 0505051 Etanol, apsolutni p.a. 
64-17-5 0505151 Etanol, apsolutni puriss. 
64-17-5 0505601 Etanol, 96 % p.a. 
64-17-5 0505655 Etanol, 96 % p.a. 

Strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Prethodna    Slijedeća


 

Web dizajn i izrada web stranica - Globaldizajn.hr