SVI PROIZVODI

Ispiši sve proizvode
 
Strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sigurnosni list CAS Šifra Naziv Čistoća/područje primjene
123-31-9 0808709 Hidrokinon p.a. 
609-99-4 0821312 2-Hidroksi-3,5-dinitrobenzojeva kiselina p.a. 
148-24-3 0812211 8-Hidroksikinolin p.a. 
5470-11-1 0812708 Hidroksilamonij-klorid p.a. 
6303-21-5 0819304 Hipofosfitna kiselina p.a. 
71-00-1 0817312 L-Histidin za biokemiju 
5934-29-2 0817512 L-Histidin-monohidroklorid-monohidrat za biokemiju 
 0900104 Imerziono ulje za mikroskopiju 
 1824522 Indikator papir, pH 3,6-5,6  
 1208022 Indikator papir lakmus crveni   
 1207922 Indikator papir lakmus modri   
 2006522 Indikator papir univerzalni, pH 1-10   
87-89-8 0903012 mezo-Inozitol za biokemiju i mikrobiologiju 
9005-80-5 0903213 Inulin za biokemiju 
123-92-2 0120901 Izoamil-acetat p.a. 
123-51-3 0121801 Izoamil-alkohol, smjesa izomera p.a. 
123-51-3 0155801 Izoamil-alkohol, smjesa izomera za analizu mlijeka i mliječnih proizvoda 
78-83-1 0241801 Izobutil-alkohol p.a. 
108-10-1 0246201 Izobutil-metil-keton p.a. 
540-84-1 1503201 Izooktan (2,2,4-Trimetilpentan) p.a. 
   Izopropil-alkohol  vidi 2-Propanol 
110-15-6 1000611 Jantarna kiselina (Butan-dikiselina) p.a. 
7553-56-2 1001209 Jod, dva puta sublimiran p.a. 
7553-56-2 1001234 Jod, dva puta sublimiran p.a. 
7553-56-2 1004704 Jod, otopina 1 % u etanolu za dokazivanje bilirubina 
 1001701 Jod, otopina po Hanusu 0,1 mol IBr/l (0,2 N) za određivanje jodnog broja 
7789-33-5 1004311 Jod-monobromid puriss. 
865-44-1 1004012 Jod-triklorid puriss. 
7782-68-5 1002212 Jodatna kiselina, krist. p.a. 
10034-85-2 1005001 Jodidna kiselina, min. 57 % stabilizirana sa 0,5 % hipofosfitne kiseline p.a. 
64-69-7 1003212 Jodoctena kiselina p.a. 
75-47-8 1003009 Jodoform, prah puriss. 
7440-43-9 1100209 Kadmij, granule p.a. 
10022-68-1 1102009 Kadmij-nitrat-tetrahidrat p.a. 
7790-84-3 1102709 Kadmij-sulfat-hidrat p.a. 
1461-15-0 1103314 Kalcein indikator za titraciju metala 
62-54-4 1147208 Kalcij-acetat-hidrat p.a. 
 1104708 Kalcij-glicerofosfat-hidrat p.a. 
1305-62-0 1105307 Kalcij-hidroksid p.a. 
471-34-1 1159907 Kalcij-karbonat p.a. 
471-34-1 1106506 Kalcij-karbonat, dobiven taloženjem puriss. i aditiv za preh. svrhe E 170 (I) 
471-34-1 1106534 Kalcij-karbonat, dobiven taloženjem puriss. i aditiv za preh. svrhe E 170 (I) 
10043-52-4 1146609 Kalcij-klorid, bezvodni, taljen zrnast p.a. 
10043-52-4 1160807 Kalcij-klorid, bezvodni sredstvo za sušenje puriss. 
10043-52-4 1160839 Kalcij-klorid, bezvodni sredstvo za sušenje puriss. 
10043-52-4 1162638 Kalcij-klorid, bezvodni sredstvo za sušenje pur. 
10043-52-4 1162438 Kalcij-klorid, bezvodni, prah pur. 
7774-34-7 1107206 Kalcij-klorid-heksahidrat p.a. 
7774-34-7 1155427 Kalcij-klorid-heksahidrat puriss. 
7774-34-7 1107427 Kalcij-klorid-heksahidrat pur. 

Strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Prethodna    Slijedeća


 

Web dizajn i izrada web stranica - Globaldizajn.hr