Kontakti

Ako na našim stranicama niste dobili sve informacije ili trebate dodatne podatke, izvolite se obratiti na sljedeće adrese elektroničke pošte ili na naše telefone i faxeve

Centrala:
tel: 01/ 2394-550, 01/ 2441-400
Uprava:
uprava@kemika.hr
tel: 01/ 2394-553
fax: 01/ 2441-381
Prodaja:
prodaja@kemika.hr
tel. 01/ 2394-562, 01/ 23-94-563, 01/ 2394-564
fax: 01/ 2441-382
Adresa:
Kemika d.d.
Heinzelova 53
10000 Zagreb
HRVATSKA